អាល់ប៊ុម : បរិត្ត 002

បរិត្ត 002
មិនស្គាល់
1
sota-17samphutta.mp3
2
sota-18_yontun.mp3
3
sota-30yirimann.mp3
4
sota-34_mongkallaksot_(1).mp3
5
sota-36_kakrakney.mp3
6
sota-37_tirok.mp3
7
sota-thormchak.mp3

sota-34_mongkallaksot_(1).mp3

បានស្តាប់០ ដង

បរិត្ត 002

៧ ខ្សែអាត់
Loading....
Loading....
© បង្កើតនៅខែ អាសាឍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨​ ដោយឧបាសក ឡាង សុភក្រ័ (Thebuddhist.org) សម្រាប់ជាធម្មទាន